Hondenopvang Allround is Rijkserkend en gediplomeerd

Wij werken volgens de regels die de Nederlandse wet dit voorschrijft voor Organisaties zoals wij.

Allround is een Non Profit Stichting die honden helpt uit diverse situaties.

Hondenopvang Allround is gediplomeerd , ingeschreven in het Handelsregister K.VK * Kamer van Koop Handel nr: Kvk: 59050810

Wij zijn ingeschreven bij de Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA) de vroegere AID

De Stichting is officeel vast gelegd door een Notaris.

Allround  Heeft het Honden en Kattenbesluit (hkb99) en Heeft een Ubn nr en werkt indien van toepassing met trace voor honden uit het buitenland met het EG Nummer wat ons is toegekend   

Gediplomeerd en Rijkserkend en werkt volgens de regels van de wet in het belang en welzijn van elke hond.***************************************************************************************************************


Voor Andere Stichtingen hebben we een stappenplan hier onder neer gezet zodat ook anderen de weg vinden om de regels en wetgeving te volgen.


Eisen gesteld aan een stichting die zich bezighoudt met hondenopvang en herplaatsing.
Wij zijn op dit moment volledig rijks erkend en voldoend aan alle nieuwe wetgeving.

Op site staat dat we rijks erkend zijn. Dat wil dus zeggen dat we ingeschreven staan bij de Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA) de vroegere AID.
Dit betekend voor u dat we dus onder controle staan van de Nederlandse voedsel en waren autoriteit. Zij kijken met ons mee zeker in het geval van het importeren van honden.
Verder betekend het dat we traces moeten hebben om onze honden in Nederland te kunnen krijgen. Traces houdt in dat een dierenarts een gezondheidsverklaring moet afgeven in het land van herkomst en dat is niet zomaar de dierenarts op de hoek maar dat is een dierenarts van de regering die deze gezondheidsverklaring afgeeft.
Middels deze traces worden onze honden aangemeld bij de NVWA en kunnen we controle krijgen of alle honden die uit het buitenland komen ook daadwerkelijk zijn aangemeld en dus door de dierenarts zijn gezien.
Dat geeft voor u als toekomstige hondenbezitter de garantie dat een eventueel buitenlandse hond gezond is. Ondanks dat vragen we u toch om binnen korte tijd nadat u de hond heeft geadopteerd naar uw eigen dierenarts te gaan zodat ook hij of zij achter de keuze van u staat en u bevestigd dat uw hond gezond is want een levend wezen kan ziek worden en daar kunnen wij geen 100% garant voor staan daarom is een bezoek aan uw dierenarts altijd goed.
Welke eisen verder aan een stichting als de onze wordt gesteld lees je op de volgende link:
http://www.drloket.nl/onderwerpen/dierziekten-en-dierenwelzijn/dossiers/dossier/honden-en-katten/honden-uit-het-buitenland
Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk om volgens de regels te werken als een van de weinige stichtingen in Nederland en niet omdat het moet maar omdat we u als toekomstige baas zekerheid willen geven en vertrouwen.
Voor stichtingen die willen beginnen of volgens de regels van de wet te werken hebben we een lijstje gemaakt waar je als goede stichting aan dient te voldoen. Omdat de wetgeving erg onduidelijk is op dit gebied en wij het hele traject al een keer hebben doorlopen hebben .
 
Stappenplan om uw stichting erkend te maken en volgens de regels van de wet.
U bent voornemens om honden in het buitenland te helpen door deze honden in Nederland te gaan herplaatsen. Dit mag maar volgens de wet bent u dan handelaar
overige diersoorten en dat kunt u dus niet zomaar vrijblijvend doen.Er zijn nogal wat
regels waaraan u dient te voldoen als u honden vanuit het buitenland naar Nederland wil brengen om te herplaatsen. Omdat het een web is van vele regels en die regels op verschillende pagina’s staan beschreven en bij verschillende organisaties zijn beschreven hebben we voor u een stappenplan gemaakt hoe u stap voor stap een stichting op de juiste manier opzet, waar u op dient te letten en waar u zich dient in te schrijven.
1. U bepaalt eerst of u zelfstandig gaat werken en dus een eenmansstichting opricht of dat u met meerdere mensen gaat werken en dus samen een stichting opricht. Op het moment dat u dat voor u zelf bepaalt heeft gaat u vaststellen wat het doel wordt van uw stichting.
2. Als eerste heeft u zelf de papieren vakbekwaamheid honden en kattenbesluit
nodig met tenminste de volgende onderdelen.
Voeren van gezelschapsdieren
Verzorgen van gezelschapsdieren
Begeleiding voortplanting gezelschapsdieren
Nemen van hygiënische maatregelen.
Als u deze papieren zelf hebt is dat fantastisch, indien u deze papieren niet zelf heeft dient u op zoek te gaan naar iemand die wil helpen in de stichting. Degene met de papieren vakbekwaamheid honden en kattenbesluit dient de dagelijkse leiding te hebben over de stichting maar hoeft niet in het bestuur te zitten.
Degene met de papieren vakbekwaamheid die koppelt u aan u UBN nummer Bij ubn meer daar over.
In principe heeft u als u zelf bent deze papieren te halen maar een maand iemand nodig die deze papieren heeft want als deze persoon weer ontslag neemt of ontslagen wordt uit de stichting dan wijzigt u dit weer en heeft u een jaar de tijd om zelf de papieren te halen en deze modules binnen een jaar moet lukken.
3. Indien het doel vastligt en u heeft iemand met de papieren vakbekwaamheid in uw midden kunt u een notaris in de buurt gaan raadplegen om uw statuten te gaan maken
dit kost u ongeveer tussen de € 400 en € 600 maar u kunt ook naar de website van http://www.doehetzelfnotaris.nl/ gaan en daar eventueel met de andere bestuursleden samen de notulen maken. Indien u deze gemaakt heeft zoekt u een notaris uit om de stukken te kunnen tekenen en u betaald dan een vast laag tarief van € 295.00
4. Als u bij de notaris bent geweest om te tekenen en u heeft de stukken van de notaris
in handen maak daar dan direct een aantal kopies van.
5. Vervolgens gaat u naar de site van de kamer van koophandel en schrijft u uw stichting in. Omdat deze notaris zo goedkoop is moet je dus zelf je stichting inschrijven bij de kamer van koophandel en dat kan via de site gewoon en dan via deze pagina:
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel
/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/formulieren-handelsregister/

Je kiest dan bij inschrijven onderneming of rechtspersonen voor nummer 5 inschrijven van een stichting.
Je krijgt dan een formulier in pdf welke je uit moet printen en in moet vullen. Dan kies je bij inschrijving functionaris nog voor nummer 22, functionaris voor stichting en die print je
ook uit en daar vul je de bestuursleden in.
Deze formulieren stuur je samen met een kopie legitimatiebewijs van alle bestuursleden
en de originele oprichtingsakte van de notaris naar de kamer van koophandel en dan
krijg je van hen een inschrijvingsformulier terug dat je ingeschreven staat bij de kamer
van koophandel.
6. Als je ingeschreven bent ga je regelen dat je een zakelijke rekening krijgt, dat is
verplicht als je ingeschreven staat. Dat dien je dus te bespreken met de bank van je
keuze dat je een zakelijke rekening wilt.
7. Je gaat een UBN aanvragen bij het DR-loket via telefoonnummer 0900-1770.
Je dient dan te vragen naar een inschrijvingsformulier voor een UBN voor honden.
Inmiddels gaat het wat makkelijker maar sommige medewerkers weten niet dat dat
bestaat en zeggen dat je dit niet nodig hebt, laat je niet afschepen maar zeg maar dat je
echt een UBN voor honden wil, want het is er wel en het is verplicht.
8. Je kunt ook meteen je erkenning aanvragen nu bij de NVWA. Je gaat naar de website
www.vwa.nl op de website staat rechts een rijtje wat je kunt aanklikken en daarbij
kies je “Alle formulieren” vervolgens aan de linkerkant van de pagina klik
je op “erkenning aanvragen en inleveren”en vervolgens op “verleningenformulier” Je vult
vervolgens het formulier in en klikt bij soort verlening op levende dieren en levende
producten, er opent dan een hele nieuwe rij, daarbij kies je voor registraties en
vervolgens voor handelaar overige diersoorten. Na het invullen klik je op verzenden
en dan krijg je het formulier via de mail terug, je kunt het nu printen, tekenen en
in gescand terug mailen of per post terug sturen.
9. Op het moment dat je je EG nummer hebt, dat je je UBN hebt en dat je zakelijke
rekening is geopend ben je eigenlijk klaar om te beginnen. Het enige waar je nu nog
op moet letten is dat de shelter of de mensen in het buitenland waar je mee werkt ook
daadwerkelijk traces regelen als je honden van hen naar Nederland haalt, dat
je dus een traces formulier krijgt en dat je honden daadwerkelijk zijn aangemeld
bij de NVWA.
10. Op het moment dat je honden krijgt vanuit het buitenland dien je een
standaard boekhouding te bezitten waarin een kopie van de paspoorten zit, en
dat kopie omvat de pagina met naam en chipnummer etc en de entingen. Deze
kopie dien je 5 jaar nadat de hond bemiddeld is te bewaren. Daarnaast heb je
een lijst nodig waarop staat welke honden er nog in de opvang zitten, het
chipnummer van de hond, de geboortedatum van de hond, de datum van
de laatste enting, waar de hond momenteel zit en als hij geadopteerd is waar
hij naar toe is gegaan. In de boekhouding dient ook een contract te zitten van
de hond die geadopteerd is ook dat dient 5 jaar bewaard te worden, de
traces certificaten moeten hierin zitten en natuurlijk de inschrijving bij de
NVWA en de kamer van koophandel en de notulen van de oprichting.
Als dit allemaal in orde is, is je stichting helemaal legaal en doordat alleen de stichtingen die alles op orde hebben legaal kunnen worden zal het kaf zich op deze wijze van het koren gaan onderscheiden maar het houd meer in dan alleen het bovenstaande