Veel mensen die bij een fokker komen weten al precies wat ze willen. Maar er zijn er ook die de keus niet echt kunnen maken. Op deze pagina probeer ik wat argumenten op een rijtje te zetten. 

 

Van een reu wordt gezegd dat hij overal tegen aan wil plassen, wel dat ligt aan uzelf. Leer hem van jongs af aan dat u bepaalt waar hij mag plassen. Ook een teef wil wel vaker als een keer plassen, zeker als ze bijna of loops is, ook hier, leer haar van het begin af aan op commando te plassen. Is altijd makkelijk, stel u heeft haast en wil de hond vlug even een plasje laten doen!

Een teef wordt loops, heeft geen menopauze, duurt 3 weken, is dus loops haar hele leven elke 6-10 maanden. De eerste keer tussen 6 en 13 maanden. Sommige teven hebben daar wat last van, kunnen soms wat humeurig zijn. Ook zijn sommige teven na de loopsheid schijnzwanger. Tijdens de loopsheid kunt u een teef het beste aangelijnd uitlaten, na een dag of 14 als de bloeding vrijwel gestopt is, is ze dekrijp, maar soms is dat al met 8 dagen, en wil dan door iedere reu die ze tegen komt gedekt worden, ook zijn er teven die er vandoor gaan als ze de kans krijgen. Ook voor een reu is het niet makkelijk als er loopse teven in de buurt zijn. Als hij er een in zijn neus krijgt dan wil hij erheen, soms is hij thuis wat pieperig, onrustig en heeft minder eetlust. Besef wel dat dit het hele jaar door kan als u in een buurt woont waar veel honden zijn.

Een reu is soms wat dominanter dan een teef tegenkomt dan gaat de staart de lucht in en beginnen ze om elkaar heen te draaien en soms als het twee reuen zijn van gelijke ranghoogte kan dit uitmonden in een gevecht. Ook teven vechten soms en die vechten een stuk feller. Om te voorkomen dat het tot een gevecht komt moet een baas stevig in zijn schoenen staan!

Ook qua grootte is er verschil. Volgens de standaard is de schofthoogte van een reu 38 - 40 cm en de schofthoogte van een teef 37 -39 cm. Een reu is niet alleen hoger maar vaak ook wat grover gebouwd.

Als u het niet zeker weet of het een reu of een teef moet nemen, laat u dan adviseren door de fokker. Die kent zijn pup het best en weet wat het karakter van de pups is. De een is wat dominanter, de ander wat rustiger. Sommige fokkers laten op de leeftijd van 6-7 weken een puppytest doen en plaatsen aan de hand van de uitslag van de puppytest de pups. Maar meestal zult u al eerder moeten beslissen een reu of een teef.

Over reuen en teven doen allerlei verhalen de ronde. Teefjes zouden liever zijn dan reuen, maar er zijn veel teven die echt krengerig zijn. Aan de andere kant zijn er reutjes die enorm lief en zacht zijn en helemaal niet "macho". Ga dus niet af op allerlei generalisaties van reuen en teven.

In de eerste plaats is de keuze tussen een reu en een teef een persoonlijke iets. 

Wat wordt er nu precies gezegd over reuen en teven?

Vooroordelen
Reuen zijn dominanter dan teven.
Reuen lopen dikwijls weg, teven nooit.
Teven zijn aanhankelijker dan reuen.
Teven zijn verstandiger dan reuen.
Reuen zijn moeilijker op te voeden dan teven.
Reuen zijn minder trouw dan teven.

Dominantie.
Zijn reuen daadwerkelijk dominanter? Wanneer men twee honden wil aanschaffen, of denkt om een tweede hond te nemen zal men vaak merken dat de teven "dominanter' zijn dan de reutjes. De reu accepteert enorm veel van de teef. Wanneer de teef de reu corrigeert zal de reu dit bijna in alle gevallen accepteren. Ook wanneer een reu en teef elkaar ontmoeten op straat zal de reu een grauw van een teef accepteren. Wanneer twee onbekende reuen elkaar tegenkomen op straat zullen de reuen uit maken wie van de twee hoger in rang staat. Of een dergelijke ontmoeting uitloopt op een gevecht hangt sterk van de honden af. Wanneer de honden goed gesocialiseerd zijn zullen er waarschijnlijk geen problemen optreden. Men mag derhalve niet op voorhand stellen dat reuen dominanter zijn dan teven!

Wie trekt naar wie?
Dat de reu naar de vrouw des huizes zou trekken en de teef naar de man is een fabeltje. Iedere hond heeft een "alpha-hond" nodig in zijn roedel. Het hoofd van de roedel kan de man of de vrouw zijn. Zowel reuen als teven kunnen opeens "jaloers" zijn wanneer de man en de vrouw elkaar knuffelen in huis. Het hangt dus van de roedelverdeling in huis af hoe dit zal gaan.

Van huis weglopen.
De bewering dat reuen weg meer weglopen dan teven, is deels waar, deels niet. Reuen kunnen inderdaad weglopen wanneer een teefje in de buurt loops is. Ze gaan dan op pad en kunnen uren voor het huis van hun geliefde zitten wachten totdat zij naar buiten komt. Aan de andere kant kunnen teven enorme uitbrekers en weglopers worden wanneer zij loops zijn. Zij gaan dan op hun beurt op zoek naar een minnaar. Teven zijn gemiddeld tweemaal per jaar loops, gedurende 21 dagen. Buiten deze perioden zullen teven over het algemeen niet weg lopen. Reuen daarentegen kunnen wanneer dit in hun aard ligt  het hele jaar door op zoek gaan naar loopse teefjes.

Aanhankelijkheid.
Over de aanhankelijkheid van reuen en teven geldt hetzelfde als gesteld werd over de vraag "wie naar wie trekt" in huis. Ook hier is van belang hoe de roedel eruit ziet in huis. Ook in dit geval zijn sommige teven afstandelijk, terwijl andere weer erg aanhankelijk zijn. Ditzelfde geldt voor de reutjes. Deze bewering is dus niet waar.

Verstandiger?
Ook de bewering dat teven verstandiger zouden zijn dan reuen is niet waar. Het hangt van de individuele hond af en is niet specifiek sex gebonden. Het is wel waar dat teefjes bij trainingen en werk veelal iets geconcentreerder zijn, omdat reuen toch tijdens het werken hun geurvlag (via hun urine) moeten zetten om hun terrein af te  bakenen. Teefjes hebben hier geen last van en zullen doorwerken. Bij activiteiten als speuren en gehoorzaamheid kan dit een punt van overweging zijn.

Makkelijker op te voeden?
Dat reuen moeilijker op te voeden zouden zijn is niet waar. Of een hond makkelijk of moeilijk te trainen is hangt af van zijn karakter. Wanneer een hond erg gericht is op de baas is een hond makkelijk te trainen. Zoals reeds eerder gesteld kan zowel een reu als een teef naar de baas toe trekken.

Trouw.
Komen we bij het laatste punt, de trouw. Ook hier geldt weer dat zowel reuen als teven trouw zijn. Vaak wordt het weglopen van de reu omdat ie op zoek naar loopse teven is gezien als een teken van ontrouw. Dit is echter geen ontrouw, maar het volgen van een instinct.

Teven.
Teven worden zoals gezegd tweemaal per jaar loops gedurende 21 dagen. Dit kan lastig zijn bij tentoonstellingen, omdat zij dan niet mee mogen doen. Ook trainingen kunnen problematisch zijn, omdat de meeste teven snel afgeleid zijn gedurende de loopsheid. Tijdens de loopsheid zult u de hond scherp in de gaten moeten houden om te voorkomen dat de hond ongewenst gedekt wordt. Tegen de loopsheid zijn diverse preparaten beschikbaar, die voorkomen dat de hond drachtig kan raken. Voor- en nadelen van deze middelen moet u bespreken met de dierenarts. Er wordt gezegd dat teven die dergelijke preparaten krijgen meer kans hebben op problemen zoals borstklierkanker en/of baarmoederkanker of baarmoederontstekingen. Zeker is dit echter niet. U kunt ook overwegen om de hond te laten steriliseren.

Natuurlijk kunt u de teef laten dekken en een nestje laten krijgen. Bedenk echter dat dit erg veel werk is, en dat u dit verantwoord moet doen. Er zijn immers al genoeg ongewenste honden op de wereld.

Laat het fokken van honden aan mensen over die hier verstand van hebben.
 

Een ander punt dat bijna altijd waar is, is het feit dat teven over het algemeen iets kleiner en lichter zijn dan reuen. Reuen zijn vaak beter in hun vacht. Teven worden na het loops zijn wel een schijnzwanger en dan kan de teef wel eens buikharen verliezen.

Reuen.
Reuen zijn vrijwel altijd groter en zwaarder dan teven. Wanneer u graag tentoonstellingen bezoekt kan dit een punt van overweging zijn. Wanneer de hond erg mooi is qua exterieur kan het gebeuren dat men uw reu vraagt voor dekkingen. Vanzelfsprekend moet men dit afwachten, omdat men niet van te voren kan zeggen hoe een puppy uitgroeit. Reuen hebben verder geen echte nadelen, behalve het eerder genoemde verschijnsel dat sommige reuen verstokte Don Juans zijn en op zoek gaan naar loopse teefjes.

Gezondheidsproblemen.
Zowel reuen als teven hebben zo hun eigen gezondheidsproblemen. Teven kunnen onder andere problemen krijgen met de baarmoeder, borstkliertumoren, en haaruitval door hormoonstoringen. Reuen daarentegen kunnen voorhuidontsteking krijgen, hetgeen gepaard gaat met uitvloeiing uit de penis, of prostaatproblemen. Men kan echter niet stellen dat reuen meer of minder last van sex gebonden klachten hebben dan teven.

Naast uw persoonlijke keuze zult u zich dus af moeten vragen wat u met de hond wilt gaan ondernemen (training, fokken, etc). Laat u goed voorlichten door de fokker over de beschikbare honden. Ieder ras en iedere foklijn kan verschillen!