Progesteron Prikken

Om een Teef zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de dekking met een vruchtbare afloop is het verstandig de volgende stappen uit te voeren:

- de eerste dagen van de loopsheid een vaginaal uitstrijkje maken voor bacteriologisch onderzoek

- vaginoscopisch onderzoek van de teef en bloedafname voor progesteron bepaling

Vaginaaluitstrijkje

Het vaginaal uitstrijkje wordt in het begin van de loopsheid genomen (niet eerder). Hierbij wordt door middel van een spreidspeculum de vulva opengehouden en wordt met een steriel wattenstokje uit het voorste gedeelte, dus zo dicht mogelijk bij de baarmoeder, van de vagina een monster genomen. Dit monster wordt geënt op voedingsbodems en gedurende 24 uur in een broedstoof geplaatst Na deze 24 uur worden de voedingsbodems beoordeeld op groei van bacteriën en/of gisten. Hierbij wordt gekeken naar het aantal bacteriën dat groeit en er wordt gekeken of er sprake is van een rein cultuur (er groeit maar één type bacterie). Men moet zich realiseren dat een vagina bij de teef nooit steriel is, er zal dus altijd bacteriegroei plaatsvinden.

Als we te maken hebben met een reincultuur van o.a. staphylococcen, streptococcen, pseu-domonas, proteus en E. coli, zal er altijd van deze reincultuur een gevoeligheidstest ingezet worden. Bij deze gevoeligheidstest wordt onderzocht met wat voor antibioticum deze bacteriën het best bestreden kunnen worden.

De gevoeligheidstest moet meestal ook 24 uur in de broedstoof geplaatst worden voordat deze afgelezen kan worden.

Indien uit de kweek is gebleken dat behandeling van de aanwezige infectie noodzakelijk is, dan zal er gedurende minimaal 7 dagen behandeld moeten worden.

De behandeling

De behandeling bestaat uit het geven van antibiotica tabletten of injecties. Het "spoelen" de teef voor de dekking heeft meestal weinig zin, omdat de antibiotica houdende vloeistof bij de teef zeer moeilijk (haast onmogelijk) in de baarmoeder gebracht kan worden via de vagina.

 

Vaginoscopisch onderzoek

Hierbij wordt bij de teef inwendig gekeken naar de hoeveelheid en kleur van de uitvloeiing, de kleur en rimpeling van het vagina slijmvlies en of er een beschadigingen of ontstekingen in de wand van de vagina aanwezig zijn.

Progesteron bepaling

Tijdens de pro-oestrus wordt door de eierstokken veel oestrogenen gevormd. Dit hormoon bereidt de teef voor op de bevruchting. Op de overgang van pro-oestrus naar oestrus wordt er vanuit de hersenen plotseling veel LH (luteiniserend hormoon) afgegeven. De productie van oestrogeen neemt daarna af en de eierstokken gaan nu progesteron (zwangerschapshormoon) produceren. Ongeveer 2 dagen later vindt de ovulatie (eisprong) plaats. De produktie van progesteron stijgt daarna snel. Bij een waarde van het progesteron van 5-6 ng/ml vindt de ovulatie plaats, bij een waarde boven de 10 ng/ml moet de dekking plaatsvinden. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de ovulatie bij de teef kan plaatsvinden van 3 tot 48 dagen na aanvang van de eerste bloedige uitvloeiing. Door het progesteron gehalte exact te meten (kwantitatieve bepaling, met behulp van de immulite®) kan voor uw hond het juiste dektijdstip bepaald worden. Hierdoor kunt u volstaan met slechts één dekking.

Kunstmatige inseminatie

Er zijn stituaties waarbij een normale dekking niet tot stand kan komen. Dan is kunstmatige inseminatie de aangewezen weg. Het zaad wordt zo steriel mogelijk afgenomen en onderzocht op hoeveelheid, concentratie, beweeglijkheid, morfologische afwijkingen en kleur. Dan wordt het zaad bij de teef tot voor de baarmoedermond of in de baarmoeder ingebracht. Hierna wordt gedurende 10 tot 15 minuten de dekking nagebootst, waarbij door manuele prikkeling de vaginale contracties kunstmatig worden opgewekt.

 

Met inseminatie van geïmporteerd sperma (gekoeld dan wel diepvries) hebben wij op Dierenkliniek Sleeuwijk veel ervaring.

Drachtigheids controle

Drachtigheids diagnostiek wordt uitgevoerd in de Dierenkliniek te Sleeuwijk door middel van:

· palpatie op dag 26-30 na dekking

· echografie vanaf 28 dagen na dekking

· röntgenologie vanaf 49 dagen na dekking

 

INFO van dierenkliniek Sleeuwijk 0183-301708