BABESIA BIJ DE HOND

Babesia canis is een parasiet (Piroplasmose parasiet) die door teken wordt overgebracht en de rode bloedcellen van de hond infecteert. De teek is een zogenaamde tussengastheer. De Dermacentor teek die Babesia overbrengt kwam tot voor kort niet in Nederland voor, nu echter wel (zie het stukje over teken op de website). De teek heeft een voorkeur voor warme gebieden en grote risicogebieden zijn dan ook het Zuid-Westen van Frankrijk en de streek rond de Loire, Spanje, Itali?en andere landen rond de Middellandse Zee (dus ook Noord Afrika). Toerisme en meeliften van de gevaarlijke Dermacentor teken met honden uit Nederland, die terugkeren van vakantie, de verzachting van ons klimaat en de CV in de meeste huizen is er ongetwijfeld allemaal debet aan dat wij op het moment moeten waarschuwen voor Babesia in Nederland.


De incubatietijd (tijd tussen infecteren en ziek worden) ligt tussen de 10 dagen en 3 weken. De parasiet dringt de rode bloedcellen binnen en deze worden daardoor kapot gemaakt, de hond ontwikkelt daardoor een ernstige bloedarmoede. Er zijn meerdere vormen van Babesiose bij de hond. In ieder geval is er bijna altijd een temperatuursverhoging, bleke slijmvliezen en bruin verkleurde urine.

De parasiet kan in een bloeduitstrijkje in de rode bloedcellen worden aangetoond of met een serologische test (bloedtest) De hond kan dan behandeld worden met imidocarb (Carbesia?), dit moet natuurlijk zo snel mogelijk gebeuren. Indien er niet tijdig wordt behandeld, of als er lever-, nier- of darmschade optreedt, kan deze ziekte fataal aflopen.

Deze ziekte willen we natuurlijk voorkomen! Doe uw hond dus een tekenband om (Scalibor? Protectorband), zeker als de hond mee gaat naar het buitenland, maar inmiddels dus ook in Nederland (zeker in de risicogebieden). Verder helpt een behandeling met de Frontline? spray in ieder geval 4 weken tegen tekenbeten. Een combinatie van Frontline? spray en Scalibor? tekenband is ook een goede mogelijkheid. Ook is het belangrijk een tekenpincet mee te nemen; zodra u een teek ziet kunt u die meteen (zonder de teek vooraf te verdoven) verwijderen. Bij de meeste teken zullen de parasieten pas na 24 uur in de bloedbaan van de hond worden gebracht, controleer uw dier dus elke dag zorgvuldig. Een enting tegen Babesiose is Pirodog?. Er is veel te zeggen over Pirodog?, maar het komt er op neer dat Pirodog? uw dier geen afdoende bescherming tegen Babesiose kan garanderen. Het is daarnaast een enting die zeer kostbaar is en die ook niet geheel zonder risico?s gegeven kan worden. Verder mag het niet tegelijkertijd met andere vaccinaties gegeven worden. Het belangrijkste blijft: tekenpreventie!!