Kennelhoest
 
 Kennelhoest is een zeer besmettelijke ziekte die zeer plotseling kan optreden. De ziekte steekt met name de kop op wanneer grote groepen honden bij elkaar komen (pensions, trainingen, op clubs enz). Het treedt met name dan op omdat de dieren dicht bij elkaar komen en elkaar makkelijk kunnen besmetten. Daarnaast geeft het bezoek aan bijvoorbeeld pension of hondenshow vaak wat stress voor de hond, hetgeen de immunologische afweer wat kan verminderen en het dier vatbaarder maakt voor infecties.
 De kennelhoestinfectie kan zich beperken tot het strottenhoofd, maar kan zich ook uitbreiden tot de luchtpijp en de bronchiën (= grotere vertakkingen van de luchtwegen).
 De ziekte kan wisselen in ernst van de symptomen. Dit is onder andere afhankelijk van de veroorzakers die een rol spelen. Bijvoorbeeld bacteriën, mycoplasmata en/of virussen.
 De belangrijkste veroorzaker is de Bordetella bacterie; deze hecht zich aan de luchtwegcellen en beschadigt deze. Hierdoor kunnen andere schadelijke micro-organismen niet meer goed verwijderd worden en krijgen ze vrij spel.
  
  
 Er kunnen 2 vormen van kennelhoest optreden:
 
 De ongecompliceerde vorm, bij gevaccineerde dieren:
 Een acuut beginnen van een droge harde hoest.
 Het hoesten verergert vaak door opwinding of rennen.
 De hoest kan soms gevolgd worden door kokhalzen.
 Meestal zijn de dieren in een goede conditie en blijven eten.
 In een enkel geval kan zich een longontsteking ontwikkelen.
          
 Of de vorm die gezien kan worden bij niet gevaccineerde dieren:
 Een droge, soms productieve (natte) hoest.
 Eventueel oog- en neusuitvloeiing.
 Het dier is er echt ziek van, met minder of geen eetlust, en koorts.
 Er kan een ernstige bronchitis en longontsteking optreden.
 Soms treedt sterfte op.
         
          
 Indien uw hond verschijnselen heeft die wijzen op een kennelhoestinfectie, is het verstandig om een bezoek aan de dierenarts te brengen.
  
 Het voorkómen van ernstige infecties kan via vaccinatie.
 Er zijn verschillende soorten vaccins: injectievaccins en neussprays (zie hiervoor het stuk over vaccinaties bij het kopje dieren, onderdeel hond).
  
 Omdat kennelhoest zo besmettelijk is, is het verstandig om gedurende de tijd dat uw hond de ziekte heeft, nauw contact met andere honden te vermijden. het werkt het zelfde als de griep bij mensen het gaat van hond tot hond.

Maar geen paniek goed te behandelen. hoest u hond een beetje geef hem dan honing 4 x per dag een lepel bij een ernstige vorm van kennelhoest even naar de dierenarts gaan voor een kuurtje.