Mogelijke oorzaken Probleemgedrag


 
Ongewenst of probleemgedrag kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:
 
De eigenaar heeft de hond nooit het gewenste gedrag aangeleerd.
De eigenaar heeft het ongewenste gedrag keer op keer beloond, bijvoorbeeld met aandacht (mopperen is ook aandacht).
De eigenaar heeft zelfbelonende gedrag niet voorkomen, waardoor het een hardnekkige gewoonte is geworden.
De hond voelt zich bedreigd.
De hond heeft ergens pijn.
De hond krijgt te weinig beweging.
De hond krijgt te weinig mentale stimulans en verveelt zich.
De hond heeft een te hoge rang in het gezin gekregen.
De hond heeft een gebrek aan duidelijke regels en leiding
Er wordt teveel van de hond geëist.

Een hond die soms niet luistert heeft waarschijnlijk nog niet genoeg met zijn mens geoefend. Wil een oefening bij alle soorten afleidingen lukken, dan is veel training nodig!
Misschien verwachten wij op dat moment het onmogelijke van onze hond – en daar trekken wij vervolgens de conclusie uit dat hij 'ongehoorzaam' is.
 
De hond die zijn voer verdedigt is absoluut geen tiran die maling aan ons heeft en die strijdt om de macht in de roedel. Meestal is de hond gewoon bang dat iets van hem wordt weggepakt. Meestal komt dit door slechte ervaringen in het verleden – en wel met ons, mensen.
 
Van een hond die uitvalt naar soortgenoten wordt meestal teveel gevraagd, terwijl hij onzeker is in de omgang met andere honden of zelfs bang is voor ze. Misschien hebben wij hem onvoldoende gesocialiseerd. Of misschien heeft hij stress door de manier waarop zijn dagelijks leven is ingericht en uit hij die spanning op deze manier. En misschien hebben wij hem onbewust onder druk gezet, omdat wij hem voor zijn 'foute gedrag' gestraft hebben en de situatie voor hem alleen maar erger hebben gemaakt.
 
Agressief gedrag naar mensen of andere honden heeft bijna altijd met angst of stress te maken. Op zo’n moment hebben wij een of meerdere signalen waarmee de hond om hulp vroeg, over het hoofd gezien.
 
En zo zijn er meer oorzaken voor ongewenst gedrag te bedenken. Het is dan ook zaak te achterhalen wat de oorzaak is van ongewenst gedrag. Veel van het probleemgedrag is gewoon aangeleerd gedrag. Honden leren heel snel wat het meeste voor hun oplevert en zullen dat gedrag altijd gaan herhalen tot dat blijkt dat het niet meer werkt.

 Terug